KONTAKT

kontakt

Ile trwa „rozwód kościelny”?

Ile trwa „rozwód kościelny”?

 

Niemal każda osoba chcąca rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa zadaje pytanie ile właściwie trwa „rozwód kościelny”?.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że czas trwania procesu o unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”, poprawnie określany jako proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest zróżnicowany i zależny od wielu czynników.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa powinien trwać rok w I instancji, pół roku w II instancji. Niemniej jednak, w większości przypadków czas trwania tego procesu ulega wydłużeniu, wpływ ma na to kilka kwestii.

 

Co ma wpływ na długość trwania procesu?

 

Przede wszystkim możemy tutaj wymienić kilka czynników: ilość spraw prowadzonych w danym sądzie, działania stron, świadków, sprawność w udzielaniu odpowiedzi na pisma przychodzące z Sądu.

Każdy Sąd kościelny charakteryzuje się inną ilością spraw, które są w nim prowadzone. Warto zatem, rozeznać się, gdy mamy możliwość prowadzenia sprawy w różnych diecezjach, jak długo trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w każdej z nich, tak aby wybrać najkorzystniejsze dla nas rozwiązanie, nie tylko zatem pod względem długości trwania procesu ale także np. pod kątem kosztów postępowania.

Kolejną kwestia, które ma niewątpliwie wpływ na długość trwania procesu, jest działanie stron – zarówno powoda jak o strony pozwanej. Strona powodowa jest zobowiązana przygotować skargę powodową. Odpowiednio zredagowana skarga powodowa, bez braków formalnych, z pewnością wpłynie na szybkość postępowania. Sąd nie będzie musiał wzywać strony do ich uzupełnienia. Kolejna kwestia jeśli chodzi o redakcję skargi  powodowej, dotyczy poprawności zredagowanych tytułów. Warto aby na samym początku dobrze przeanalizować sprawę i odpowiednio dobrać tytuły, z których będzie prowadzony  proces. Oczywiście istnieje możliwość uzupełnienia skargi o odpowiedni tytuł, już w trakcie trwania postępowania, niemniej jednak należy zaznaczyć, że może to wydłużyć postępowanie. Sąd znając od samego początku tytuły, z których chcemy prowadzić proces, przygotowuje pytania do stron i świadków, w momencie gdy dodajemy jakiś tytuł, prawdopodobne jest, że zaistnieje konieczność ponownego wezwania stron i świadków na przesłuchania, co jednocześnie wydłuży nam postępowanie.

Rola strony pozwanej, również nie jest bez znaczenia, musi ona bowiem już na samym początku zgłosić swoją odpowiedź na skargę powodową, to co znajdzie się w tym piśmie, kiedy zostanie ono złożone również może mieć wpływ na to ile będzie trwał „rozwód kościelny”.

Ponadto, wskazać należy, że bardzo istotne pod względem działania stron jest ich ścisła współpraca z sądem, w zakresie odbierania korespondencji z sądu, a także stawiania się na terminy przesłuchania, to samo dotyczy świadków. Strony i  świadkowie dla dbałości o szybkość postępowania, powinny stawiać się w sądzie na przesłuchania w określonym terminie, tym bardziej, że owe terminy nie są wyznaczane z dnia na dzień, a gdy nie jest to możliwe powinny poinformować z wyprzedzeniem sąd o swojej nieobecności. Analogiczna kwestia dotyczy, stawiennictwa samych stron na przesłuchania przez biegłego, o ile jest on powołany do procesu.

Pamiętać należy, że w toku postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa, konieczne jest przeprowadzenie wielu czynności procesowych, które są czasochłonne. Każdorazowa prośba składana do sądu przez strony czy ich świadków o zmianę terminu, bądź jego wydłużenie, będzie powodować wydłużenie postępowania, wpływa na to ile trwa „rozwód kościelny”, a tym samym oddala nam czas na uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w naszej sprawie.

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy