KONTAKT

kontakt

Symulacja zgody małżeńskiej

 

Pojęcie symulacji

 

W kanonicznym prawie małżeńskim, terminu symulacja używa się w kontekście sfałszowanej zgody małżeńskiej, gdzie deklaracja zewnętrzna woli, wyrażona przy pomocy słów oraz znaków nie współgra ze zgodą wewnętrzną. Symulacja stanowi jedną z przesłanek/powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa, błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”.
Małżeństwo powstaje poprzez ważnie wyrażoną zgodę małżeńską. Niekiedy nupturient dopuszcza się takiego działania, które powoduje sfałszowanie zawarcia związku małżeńskiego. Dana osoba, na zewnątrz może wyrazić zgodę małżeńską, jednak wewnętrznie, nie chce tego małżeństwa, bądź wyklucza któryś z jego istotnych elementów. Wówczas, mamy do czynienia ze sfałszowanym małżeństwem, zaś przyczyną z powodu, której małżeństwo jest nieważne jest symulacja zgody małżeńskiej.

 

 

Symulacja całkowita

 

 

Symulacja całkowita, to nie stan umysłu lecz akt woli danej osoby. Polega ona na zupełnym wykluczeniu praw i obowiązków małżeńskich i wiąże się z wykluczeniem woli zawarcia małżeństwa, jako całego kontraktu małżeńskiego, jak również samego małżeństwa.
Osoba, która zawiera małżeństwo kierując się symulacją całkowitą, świadomie wyklucza małżeństwo. Powyższe wykluczenie polega na tym, iż nupturient, nie chce związku małżeńskiego z drugą osobą, jak również nie chce niczego co wiąże się ze wstąpieniem w związek małżeński. Wypowiadane przez nupturienta słowa nie mają głębszego znaczenia i służą jedynie temu aby na zewnątrz wyrazić fikcyjną zgodę, co skutkuje pozytywnym wykluczeniem skutków kanonicznych tejże zgody. Wynikiem takiego działania jest powstanie pewnego rodzaju niekompatybilności pomiędzy zgodą wyrażaną przez daną osobę a samą zgodą. Częstokroć spotykana jest sytuacja, gdzie kontrahent kieruje się tak dalece swoimi celami, iż w innym wypadku nie zawarłby związku małżeńskiego, bardzo często są one jedynym motywatorem do zawarcia tego małżeństwa. Wyrażana wówczas zgoda małżeńska traktowana jest jako środek do osiągnięcia wyższych celów, chociażby materialnych i nie ma znaczenia dla kontrahenta. Symulacja całkowita małżeństwa musi zawierać dwa elementy: zewnętrzne wyrażenie zgody małżeńskiej oraz wykluczenie jej.

 

 

Symulacja częściowa

 

 

Zgodnie z kan. 1101 § 2 KPK symulacja częściowa zachodzi wtedy gdy, pozytywnym aktem woli wykluczony zostaje element małżeństwa, bądź istotny przymiot małżeństwa. Symulacja częściowa ma miejsce wówczas, gdy nupturient pragnie zawrzeć związek małżeński, jednak nie ma zamiaru przyjąć i wypełnić obowiązków, które są związane z powstaniem węzła małżeńskiego. W czasie dowodzenia przed sądem tytułu symulacji częściowej, należy wykazać, które konkretnie prawa oraz obowiązki zostały wykluczone, nie chodzi natomiast o wykluczenia dobra samego w sobie. Należy zatem wskazać, że symulacja częściowa zachodzi wówczas gdy, odrzucone zostanie jedno z dóbr małżeńskich. Wskazany powyżej pozytywny akt woli, musi wiązać się z wykluczeniem jednego z istotnych elementów, bądź przymiotów małżeństwa.
Zgodnie ze stanowiskiem Roty Rzymskiej, przy częściowej symulacji zgody małżeńskiej, mówimy o tzw. trzech dobrach augustyńskich małżeństwa: potomstwa, wiary, sakramentu. I to właśnie dokładna analiza postępowania stron, pod kątem tych trzech dóbr jest istotna z punktu widzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Pojęcie symulacji częściowej ściśle wiąże się z zagadnieniem istotnych obowiązków małżeńskich, o których była mowa na naszym blogu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
Adwokat kościelny naszej kancelarii pomoże przeanalizować okoliczności Państwa małżeństwa, a także okresu przed ślubem, tak aby prawidłowo ocenić stan faktyczny i dobrać odpowiednie tytuły do skutecznego przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństw.

 

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy