KONTAKT

kontakt

Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa

Uzależnienia mają znaczny wpływ na ważność zawartego małżeństwa.

Jest to jedna z częstszych przyczyn prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw. Najczęściej spotykanymi są następujące uzależnienia: alkoholizm, hazard, seksoholizm, narkomania, dopalacze.

 

Uzależnienia a tytuły do prowadzenia procesu o „unieważnienie małżeństwa”?

Jak zostało wspomniane uzależnienia mogą mieć różnoraki wpływ na ważność zawartego małżeństwa, a w konsekwencji na tytuły, z których prowadzony będzie proces o „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”. Wśród najczęściej występujących są te, o których mowa w kan. 1095 n 1-3 KPK, związane są z wadami zgody tzw. niezdolność konsensualna. Dana osoba może ponadto zostać wprowadzona w błąd, bądź może zostać przed nią coś zatajone. Brak używania rozumu, brak rozeznania oceniającego, ostre anomalie psychiczne, które mogą być konsekwencją występujących u danej osoby uzależnień, to jedne z podstaw do prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Wspólną cechą uzależnień jest to, że czynią one niemożliwym zbudowanie relacji międzyludzkiej w małżeństwie.

 

Niedopełnienie istotnych obowiązków małżeńskich

Aby stwierdzić nieważność zawartego małżeństwa należy udowodnić przed sądem kościelnym prowadzącym nasz proces, że dana osoba nie jest w stanie wypełnić istotnych obowiązków małżeńskich, do których została zobligowana w momencie składania przysięgi małżeńskiej. Bardzo istotne jest tutaj aby dokładnie zbadać moment wyrażania zgody małżeńskiej przez nupturientów. Więcej o istotnych obowiązkach małżeńskich można przeczytać tutaj.

 

Jak udowodnić nieważność z powodu uzależnienia?

Aby prawidłowo przeprowadzić proces dowodzenia na samym początku należy dokładnie przeanalizować okres przed zawarciem związku małżeńskiego i krótko po jego zawarciu. Następnie powinno się określić tytuły, z których sąd kościelny będzie prowadził proces. Podstawowymi dowodami przy badaniu wpływu uzależnień na ważność zawartego małżeństwa są: opinie biegłych psychiatry/psychologa, oświadczenia stron, zeznania świadków, dowody z dokumentów.

Kancelaria kanoniczna

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.