KONTAKT

kontakt

Sąd Biskupi w Kielcach – Adwokat

Nasza Kancelaria Adwokacka, Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Pietrzyk prowadzi sprawy z zakresu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw przed Sądem Biskupim w Kielcach. Adwokat kościelny Kielce z naszej Kancelarii działa także na terenie miast: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Pińczów, Włoszczowa, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Staszów.

Kancelaria Prawa Kanonicznego prowadzona jest przez Adwokata a zarazem Adwokata kościelnego ad casum Magdalenę Pietrzyk, specjalistę obojga praw. Posiadając uprawnienie i wpis na listę adwokatów świeckich adwokat z naszej kancelarii może prowadzić zarówno sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa kanonicznego.

Kancelaria kanoniczna prowadzi sprawy klientów indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw, potocznie i błędnie określane jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”.

Co zrobić aby rozpocząć proces w Kielcach?

Chcąc zainicjować proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, należy złożyć skargę powodową, odpowiednik pozwu w procesie cywilnym.

Skarga powodowa będąca pierwszym pismem w sprawie obwarowana jest szczególnymi wymogami. Wymogi te, określone zostały przez przepisy prawa kanonicznego. Każda skarga powodowa musi zawierać:

  • Dane Sądu, gdzie sprawa będzie prowadzona
  • Dane stron procesu, miejsce zawarcia małżeństwa, miejsce zamieszkania, dane parafii
  • Wskazanie tytułów prawnych, z których ma być prowadzony proces
  • Uzasadnienie tytułów prawnych wskazanie faktów i dowodów
  • Podpis skargi przez powoda lub pełnomocnika
  • Oryginał świadectwa ślubu, świadectwo chrztu powoda, kopię wyroku rozwodowego

Skarga powodowa, która posiada jakieś  braki może zostać odrzucona z powodu:

  • Wpływu do Trybunału, który nie jest właściwy
  • Braku legitymacji do złożenia skargi
  • Braków formalnych w piśmie, – Sąd powinien wezwać do ich uzupełnienia
  • Braku podstaw do wniesienia roszczenia

Czy „rozwód kościelny” to prawidłowa nazwa?

Społeczeństwie zwykło nazywać proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. „rozwodem kościelnym”, „unieważnieniem ślubu”, „unieważnieniem małżeństwa” robiąc analogię do procesu cywilnego, tam bowiem przeprowadzany jest tzw. rozwód. Podkreślić należy, iż w kościele katolickim w świetle prawa kanonicznego nie ma „rozwodów kościelnych”. Rozwód cywilny, polega na tym, że małżeństwo zostało ważnie zawarte, zaś wraz z trwaniem związku małżeńskiego, na skutek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia dochodzi do jego rozpadu. Podstawą do prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest to, iż małżeństwo zostało nieważnie zawarte od samego początku, a w momencie wyrażanie zgody przez nupturientów, zgoda ta dotknięta była jakąś wadą bądź występowała jakaś przeszkoda, która uniemożliwiała wstąpienie w ważnie zawarty związek małżeński. W myśl nauki kościoła katolickiego, małżeństwo zawarte pomiędzy dwiema osobami ochrzczonymi jest nierozerwalne. Nierozerwalność charakteryzuje się tym, że małżeństwo nie może zostać rozwiązane. Z powyższego wynika, że z uwagi na to, że  małżeństwo jest sakramentem, którego udzielają sobie wzajemnie małżonkowie, nie może zostać orzeczony rozwód kościelny, czy unieważnienie ślubu bądź unieważnienie małżeństwa, można jedynie stwierdzić jego nieważność czyli, że małżeństwo tak naprawdę nigdy nie zostało zawarte.

Z jakich przyczyn można się ubiegać o „unieważnienie ślubu” w Kielcach?

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w prawie kanonicznym, wyróżnione zostały trzy główne grupy przyczyn, z których można prowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa: przeszkody małżeńskie, braki powodujące wady zgody małżeńskiej oraz braki formy kanonicznej.

Do przeszkód małżeńskich Kodeks prawa kanonicznego zalicza przeszkodę: wieku, różnej religii, impotencję, istnienie węzła małżeńskiego, święceń, publicznego wieczystego ślubu czystości, uprowadzenia, małżonkobójstwa, pokrewieństwa, powinowactwa, pokrewieństwa prawnego, przyzwoitości publicznej.

Aby doszło do zawarcia ważnego małżeństwa wola, którą wyrażają nupturienci musi być wyrażona ważnie i być wolna od wad. Wśród przyczyn (wad), które czynią małżeństwo nieważnym można wymienić:  brak wystarczającego używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, brak minimalnej wiedzy czym jest małżeństwo, błąd co do osoby bądź jej przymiotu, podstęp, symulacja częściowa lub całkowita zgody małżeńskiej, przymus, ciężka bojaźń, warunek dotyczący przyszłości.

Istota procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Istotą procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzonego przed Sądem Biskupim w Kielcach, a także na obszarze miast takich jak: Busko-Zdrój, Jędrzejów, Pińczów, Włoszczowa, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Sandomierz, Skarżysko Kamienna, Starachowice, Staszów, jest uzyskanie orzeczenia o tym czy małżeństwo zawarte przez strony, zostało ważnie zawarte czy też nie, a więc czy w ogóle istniało w świetle prawa kanonicznego.

Jeśli małżeństwo zostało ważnie zawarte, a zatem spełnione zostały wszystkie określone przez prawo kanoniczne warunki,  wówczas z mocy prawa jest on nierozerwalne, a zatem żadna siła, żaden Sąd nie może orzec, że jest inaczej.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy