KONTAKT

kontakt

Adwokat kościelny Kraków

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Pietrzyk, prowadzi sprawy z zakresu prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw, potocznie nazywane „rozwodem kościelnym”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”.  Kancelaria składa się z zespołu prawników, którzy poprzez swoją wiedzę oraz doświadczenie pomagają przejść przez proces prowadzony przed Sądem kościelnym w Krakowie ale także w miastach: Nowy Targ, Pcim, Trzebinia, Wieliczka, Wadowice, Zakopane.

Dlaczego w kościele nie ma „rozwodów kościelnych”?

Na wstępie należy wyraźnie wskazać, że w Kościele katolickim nie ma „rozwodów kościelnych”. Wprawdzie w społeczeństwie dla określenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa częstokroć używa się sformułowań: „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”, to są one niewłaściwe. Na gruncie przepisów prawa kanonicznego jedynym i właściwym określeniem jest stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Małżeństwo bowiem raz zawarte w kościele katolickim z natury swojej jest nierozerwalne, dlatego też małżonków nie można „rozwieźć”, małżeństwa nie można „unieważnić”, po zbadaniu przesłanek i sprawdzeniu czy występują odpowiednie „powody” można stwierdzić, że dane małżeństwo zostało zawarte ważnie albo nieważnie, wówczas uznaje się je za nieistniejące.

Co powinna zawierać skarga powodowa?

Do wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa konieczne jest złożenie skargi powodowej. Skarga powodowa musi spełniać określone prawem wymogi, aby sędzia miał możliwość nadać jej bieg. Przede wszystkim w skardze powinny  zostać wskazane powody, właściwie określane przesłankami/tytułami do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Powody te powinny zostać dokładnie opisane w skardze powodowej. Jako przykład można przytoczyć wykluczenie potomstwa przez, którąś ze stron, nieodcięta pępowina, uzależnienie (hazard, alkoholizm, seksoholizm), czy tzw. niedojrzałość emocjonalna. Ponadto, każda skarga powodowa powinna zawierać: dokładne oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, oznaczenie stron – ich dane personalne, pismo powinno zawierać datę, przytoczenie okoliczności prawnych oraz faktycznych, w tym datę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, wskazanie z jakich tytułów chcemy prowadzić postępowanie, wskazanie okoliczności poznania stron, przebieg małżeństwa oraz czas rozstania, dane personalne świadków, skarga powinna zawierać podpis a także przytoczenie załączników składanych do pisma.

Jakie dokumenty powinno się załączyć do skargi?

Do skargi powodowej należy dołączyć: świadectwo ślubu kościelnego, metrykę chrztu, kopię wyroku rozwodowego, jeśli jesteśmy w posiadaniu: dokumentację medyczną dot. leczenia psychiatrycznego, opinie psychologa, dokumenty związane z posiadaniem Niebieskiej Karty, zapiski, maile, notatki itp.

Jakie etapy ma proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Krakowie?

Każde postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa rozpoczyna się od złożenie w sądzie biskupim w Krakowie skargi powodowej. Po przyjęciu skargi powodowej druga strona dostaje możliwość wypowiedzenia się co do twierdzeń strony przeciwnej. Następuje złożenie odpowiedzi na skargę powodową. Następnie, dochodzi do tzw. zawiązania sporu i rozpoczyna się postępowanie dowodowe. W fazie dowodowej dochodzi do przesłuchania stron postępowania, świadków. Wówczas można załączać do procesu dowody, które nie zostały wniesione wraz ze skargą. Dowodami mogą być: e-maile, zdjęcia, notatki itp. Gdy istnieje konieczność, w zależności od tego z jakich tytułów prowadzony jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, do sprawy może zostać powołany biegły. Kolejną fazą postępowania, jest zamknięcie postępowania dowodowego i przejście do fazy dyskusji sprawy. W fazie dyskusji sprawy strony i ich pełnomocnicy, adwokaci uzyskują prawo wglądu do akt postępowania. Mogą wówczas złożyć na piśmie swoje uwagi, w tym odpowiedzieć na opinię biegłego oraz uwagi obrońcy węzła. Ostatnią fazą postępowania jest wyrokowanie – zostaje wydane orzeczenie za bądź przeciw ważności małżeństwa.

W czym pomoże Ci Adwokat kościelny Kraków?

Osoby chcące rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określany „rozwodem kościelnym”, „unieważnieniem ślubu”, „unieważnieniem małżeństwa”, warto aby skonsultowały się z prawnikiem kanonistą, adwokatem kościelnym czy inną osobą posiadającą wiedzę na temat prawa kanonicznego, działającym na obszarze miasta Kraków. Prawnik kanoniczny, na początku przeprowadzi konsultację,  w trakcie której zostaniemy poinformowani czy nasza sprawa kwalifikuje się do wszczęcia procesu. Następnie, jeśli w sprawie występują określone prawem tytuły, adwokat kościelny pomoże zredagować pod kątem merytorycznym, a także formalnym skargę. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że poprawnie napisana i złożona skarga powodowa pozwoli nie tylko szybciej przejść przez proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale także będzie zawierać właściwie dobrane tytuły do prowadzenia procesu, a także odpowiednio przytoczone okoliczności i dowody na ich poparcie, co w konsekwencji przyczyni się do otrzymania wyroku pozytywnego.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Prawa Kanonicznego, osoby chcące prowadzić proces na obszarze miasta Kraków zamieszkujące (Nowy Targ, Pcim, Trzebinia, Wieliczka, Wadowice, Zakopane).

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową, bądź telefoniczną.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy