KONTAKT

kontakt

Adwokat kościelny Łódź i Łowicz

Adwokat kościelny działający na obszarze Archidiecezji Łódzkiej, działa na terenie miasta Łódź i Łowicz ale także na obszarze miast: Rawa Mazowiecka, Łęczyca, Głowno, Zgierz, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Pabianice, Skierniewice, Kutno, Żyrardów, Sochaczew, Żychlin, Mszczonów, Biała Rawska, Nowe Miasto nad Pilicą.

Jak napisać skargę powodową?

Każdy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, inicjuje skarga powodowa, odpowiednik pozwu rozwodowego w procesie cywilnym. Skarga powodowa powinna spełniać określone wymagania. Powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

 • Określenie sądu, do którego sprawa jest wnoszona
 • Określenie stron procesu, ich dane, datę i miejsce zawarcia małżeństwa kanonicznego i cywilnego
 • Tytuły prawne
 • Wskazanie faktów i dowodów, na które opieramy swoje roszczenia
 • Podpis powoda lub jego pełnomocnika
 • Wskazanie stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania drugiego małżonka
 • Do skargi powinno się dołączyć oryginał świadectwa ślubu, świadectwo chrztu powoda, kopię wyroku rozwodowego
 • Skargę należy sporządzić w trzech egzemplarzach i przesłać listem poleconym na adres właściwego sądu kościelnego lub złożyć osobiście w kancelarii sądu

Odrzucenie skargi

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego Sąd – Łódź i Łowicz może odrzucić skargę w sytuacji gdy:

 • Wpłynie do niewłaściwego trybunału
 • Sąd oceni, że strona, która złożyła skargę, nie ma legitymacji do jej złożenia
 • W skardze są błędy formalne, choć sąd powinien zwrócić uwagę stronie, aby ta naniosła poprawki
 • Z pisma wynika, że nie ma podstaw do wniesienia roszczenia i nie może się zdarzyć, że jakaś podstawa ujawni się w przyszłości.

W sytuacji gdy występują wady usuwalne, można ponownie złożyć skargę z naniesionymi poprawkami. Strony mogą także złożyć odwołanie do Sądu tzw. rekurs. Czas na złożenie odwołania wynosi 10 dni.

Jakie są etapy procesu o „unieważnienie małżeństwa”?

W trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, możemy wyróżnić następujące fazy:

 • Faza wprowadzenia sprawy
 • Faza dowodowa
 • Faza decyzyjna

Proces potocznie nazywany „unieważnieniem małżeństwa” możemy podzielić na etapy:

 1. Złożenie skargi powodowej
 2. Dekret wyznaczający skład sędziowski
 3. Przyjęcie/odrzucenie skargi przez właściwy sąd
 4. Zawiadomienie stron
 5. Ustalenie formuły wątpliwości
 6. Instrukcja sprawy – początek postępowania dowodowego
 7. Publikacja akt
 8. Przedstawienie ewentualnych nowych dowodów w sprawie
 9. Zamknięcie postępowania dowodowego
 10. Wydanie uwag przez obrońcę węzła
 11. Poinformowanie stron o uwagach obrońcy węzła
 12. Głos obrończy
 13. Wyrokowanie
 14. Dekret o wykonalności wyroku

Ile kosztuje prowadzenie procesu kościelnego w Łodzi i Łowiczu?

Koszta związane z prowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Łodzi, Diecezji Łódzkiej oraz Diecezji Łowickiej, błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”, należy podzielić na koszta sądowe oraz koszta związane z pomocą profesjonalnego adwokata. Koszta sądowe są każdorazowo określane przez sąd biskupi. Mówimy tutaj o kosztach związanych z prowadzeniem procesu, do tego należy doliczyć ewentualną opłatę za sporządzenie opinii przez biegłego. Koszta adwokata  kościelnego – Łódź Łowicz, zależne są od stopnia skomplikowania danej sprawy, różnorodności materiału dowodowego, długości trwania procesu, wreszcie zależą od wiedzy i doświadczenia prawnika kanonicznego, prawnika kanonisty, adwokata kościelnego Łódź i Łowicz.

Adwokat kościelny Łowicz i Łódź i jego rola

Poprawne złożenie i zredagowanie skargi jest bardzo istotne z punktu widzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”. Adwokat kościelny Łódź i Łowicz, działający także na obszarze miast: Rawa Mazowiecka, Łęczyca, Głowno, Zgierz, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Pabianice, Skierniewice, Kutno, Żyrardów, Sochaczew, Żychlin, Mszczonów, Biała Rawska, Nowe Miasto nad Pilicą – Magdalena Pietrzyk z Kancelarii Kanonicznej, poprzez swoją wiedzę i doświadczenie pomoże dobrać odpowiednie tytuły do skargi powodowej oraz skonstruować ją w taki sposób, aby nie przedłużać postępowania z powodu braków formalnych pisma.

Kancelaria Prawa Kanonicznego Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk, prowadzi sprawy z zakresu prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego.  Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne, przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, a także reprezentowanie stron przed sądem kościelnym oraz świeckim w roli pełnomocnika lub adwokata kościelnego.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy