KONTAKT

kontakt

Adwokat kościelny Radom

Kancelaria Prawa Kanonicznego Adwokat kościelny ad casum Magdalena Pietrzyk z siedzibą w Warszawie, świadczy pomoc w zakresie prawa kanonicznego, także na terenie miast Diecezji Radomskiej – Radom oraz: Tomaszów Mazowiecki, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Opoczno, Końskie, Pionki, Kozienice, Szydłowiec, Sulejów, Przysucha.

„Rozwód kościelny” – „Unieważnienie ślubu” – „Unieważnienie małżeństwa”

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa potocznie i błędnie nazywany jest rozwodem kościelnym, unieważnieniem ślubu czy unieważnieniem małżeństwa. Trzeba jasno wskazać, że w świetle nauki kościoła katolickiego małżeństwo raz zawarte jest nierozerwalne, chyba, że w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, stwierdzona zostanie nieważność małżeństwa, czyli że takie małżeństwo nigdy nie zostało tak naprawdę zawarte.

Prawnik kanonista Magdalena Pietrzyk – Radom, będąca jednocześnie adwokatem świeckim, pomoże ocenić szanse na prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Działamy w Radomiu. Ze względu na charakter procesu, istnieje możliwość nawiązania zdalnej współpracy, przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Współpracujemy również na terenie miast: Tomaszów Mazowiecki, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Opoczno, Końskie, Pionki, Kozienice, Szydłowiec, Sulejów, Przysucha.

Jakie są przesłanki do wszczęcia procesu?

W przepisach prawa kanonicznego znajdziemy trzy główne grupy powodów, z jakich może być prowadzony proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa:

 1. Przeszkody małżeńskie,
 2. Wady zgody małżeńskiej,
 3. Wady formy kanonicznej.

Jak wynika z praktyki, najczęstszą grupą przesłanek, z których prowadzi się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa są wady zgody małżeńskiej.

Najczęściej spotykamy: alkoholizm, hazard, erotomania, uzależnienie od pornografii, nieodcięta pępowina, borderline, nerwice, zaburzenia psychiczne.

Wśród wad zgody małżeńskiej, wyróżniamy symulację zgody małżeńskiej: całkowitą oraz częściową. W przypadku zaistnienia symulacji całkowitej – osoba wstępująca w związek małżeński wyklucza małżeństwo w ogóle. W przypadku symulacji częściowej, pozytywnym aktem woli jedna osoba lub dwie osoby, wykluczają istotny element, bądź istotny przymiot małżeństwa. Symulacja jest jednym z trudniejszych tytułów do udowodnienia, dlatego warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii Prawa Kanonicznego, Adwokata kościelnego Radom.

Do wad zgody z kanonu 1095 KPK zaliczamy:

 • Brak wystarczającego używania rozumu
 • Poważny brak rozeznania oceniającego co do praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przyjmowanych i przekazywanych
 • Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej

Za przeszkody małżeńskie na gruncie przepisów prawa kanonicznego uznaje się:

 • Przeszkodę wieku
 • Przeszkodę pokrewieństwa
 • Przeszkodę powinowactwa
 • Przeszkodę różnej religii
 • Przeszkodę niemocy płciowej
 • Przeszkodę węzła małżeńskiego
 • Przeszkodę uprowadzenia
 • Przeszkodę zabójstwa współmałżonka
 • Przeszkodę przyzwoitości publicznej
 • Przeszkodę pokrewieństwa prawnego
 • Przeszkodę publicznego wieczystego ślubu czystości
 • Przeszkodę święceń

Ile trwa „rozwód kościelny” Radom?

Czas trwania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, w zależności od sądu kościelnego trwa od około roku do nawet czterech lat. Długość procesu uzależniona jest ilości spraw, które są prowadzona w danym sądzie biskupim ale nie tylko. Na to ile trwa tzw. „rozwód kościelny” ma wpływ kilka czynników. Przede wszystkim, wiele zależy od tego czy strony będą ze sobą współpracować, czy odbierają korespondencję z sądu, stawiają się na przesłuchania. Ponadto, bardzo istotne jest to jak zostanie dobrany materiał dowodowy na początku postępowania. W szczególności chodzi o świadków, czy są to osoby, które rzeczywiście mają wiedzę na temat naszego małżeństwa, czy trzeba będzie uzupełniać materiał dowodowy o inne osoby. Bardzo istotna jest także kwestia stawiennictwa świadków w sądzie i odbierania przez nich wezwań.

Z uwagi na to, iż w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, trzeba przeprowadzić wiele czynności i są to czynności czasochłonne, warto zadbać od samego początku, o to aby bardzo dokładnie przygotować wszelkie formalności związane z przygotowaniem do wszczęcia procesu, tak aby bez problemu i w miarę możliwości jak najszybciej przejść przez proces i uzyskać wyrok pozytywy. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy prawnika kanonisty, kancelarii prawa kanonicznego.

W czym może pomóc Adwokat kościelny Radom?

Aby doprowadzić do uzyskania wyroku pozytywnego w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa, należy szczegółowo przeanalizować stan faktyczny danej sprawy, a następnie właściwie zgromadzić materiał dowodowy, który pomoże w otrzymaniu „rozwodu kościelnego”. Adwokat kościelny ad casum Magdalena Pietrzyk, która jest prawnikiem kanonicznym działającym w Radomiu w kancelarii kanonicznej, posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, co zwiększy szanse na uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa potocznie określanego „rozwodem kościelnym”, „unieważnieniem ślubu”, „unieważnieniem małżeństwa”.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego, osoby chcące prowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem kościelnym w Radomiu, a także z miast: Tomaszów Mazowiecki, Starachowice, Skarżysko Kamienna, Opoczno, Końskie, Pionki, Kozienice, Szydłowiec, Sulejów, Przysucha.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy