KONTAKT

kontakt

Adwokat kościelny Magdalena Pietrzyk jest założycielem Kancelarii Prawa Kanonicznego z siedzibą w Warszawie.

Posiadając uprawnienia Iuris Utriusque Magister Magdalena Pietrzyk, może świadczyć pomoc prawną zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami kościelnymi.

Adwokat kościelny Warszawa świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa.

Prawnik kanonista Warszawa, świadczy usługi w zakresie prawa kanonicznego oraz wyznaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem  spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, błędnie nazywane „rozwodem kościelnym”, „unieważnieniem ślubu”, „unieważnieniem małżeństwa”. Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne, przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, a także reprezentowanie stron przed sądem kościelnym w roli pełnomocnika lub adwokata kościelnego.

Adwokat kościelny świadczy pomoc prawną z zakresu prawa kanonicznego nie tylko w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba Kancelarii, lecz we wszystkich diecezjach. Ze względu na charakter procesu możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, drogą telefoniczną oraz mailową, bądź w inny dogodny dla Państwa sposób.

Który Sąd jest właściwy?

Sąd Metropolitalny Warszawski przed, którym prowadzimy sprawy, właściwy jest dla spraw o stwierdzenie nieważności małżeństw, osób które: zawarły związek małżeński, bądź mają miejsce zamieszkania, bądź na tym terenie będzie zbierana większość materiału dowodowego, tj. na terenie Archidiecezji Warszawskiej – część Warszawy, a ponadto: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Konstancin Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Mogielnica, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Tarczyn, Warka, na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej część Warszawy, a ponadto: Jadów, Kobyłka, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Nowodwory, Otwock, Radzymin, Siennica, Stanisławów, Sulejówek, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka. Prowadzimy sprawy przed sądami biskupimi w całej Polsce.

Jakie są przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Przesłanki (powody) do wszczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa” zostały określone w Kodeksie prawa kanonicznego.

Prawo kanoniczne wyróżnia trzy główne grupy przesłanek: przeszkody małżeńskie, wady zgody małżeńskiej, wady formy kanonicznej. Stwierdzenie nieważności małżeństwa z powodu przeszkód małżeńskich, zachodzi stosunkowo rzadko, albowiem już na etapie przygotowywania protokołu w kancelarii parafialnej, zadawane są pytania na podstawie, których można zbadać czy nie zaistniała, któraś z przeszkód. Do przeszkód małżeńskich KPK zalicza: pokrewieństwo, pokrewieństwo prawne, powinowactwo, wiek, niemoc płciowa, istniejący węzeł małżeński, różna religia, święcenia, publiczny, wieczysty ślub czystości, uprowadzenie, małżonkobójstwo, przyzwoitości publicznej. Wśród najczęściej spotykanych przesłanek, tytułów zamieszczanych w skardze powodowej są te związane z wadami zgody małżeńskiej. Zaliczamy do nich: brak wystarczającego używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej, brak minimalnej wiedzy o małżeństwie, błąd co do osoby, błąd co do przymiotu tej osoby, symulacja całkowita i częściowa, przymus, bojaźń, małżeństwo zawarte pod wpływem warunku co do przyszłości, podstępne wprowadzenie w błąd.

Najczęstszymi powodami, z których prowadzony jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa są: alkoholizm, narkomania, ciąża, nieodcięta pępowina, niedojrzałość emocjonalna, wykluczenie wierności, wykluczenie potomstwa.

Kim jest Adwokat a Adwokat kościelny?

Adwokat podlega ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.), gdzie regulowane są zasady wykonywania jego działalności. Adwokat świadczy pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami. Każdego adwokata obowiązuje zachowanie tajemnicy adwokackiej.

Adwokat kościelny Warszawa jest to osoba, która pomaga stronom przejść przez proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanego jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”. Wymogi jakie trzeba spełnić aby zostać adwokatem kościelnym określa Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Instrukcja procesowa „Dignitas connubii” z 2005 r.

Zachęcamy do skorzystania z usług Kancelarii Prawa Kanonicznego (Warszawa, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Konstancin Jeziorna, Łomianki, Milanówek, Mogielnica, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Tarczyn, Warka, Jadów, Kobyłka, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Nowodwory, Otwock, Radzymin, Siennica, Stanisławów, Sulejówek, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka).

Głównym wyznacznikiem naszych działań jest zrozumieć potrzeby klienta, zbudować zaufanie, a poprzez swoją wiedzę i doświadczenie osiągnąć zamierzony cel.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy