KONTAKT

kontakt

Adwokat a Adwokat kościelny

Adwokat

Zawód adwokata różni się od zawodu jakim jest adwokat kościelny. Różnica zasadniczo sprowadza się do drogi jaką trzeba przejść aby pozyskać wymagane prawem uprawnienia, konieczne do wykonywania każdego z tych zawodów oraz miejsca, w którym te uprawnienia będą wykorzystywane. Podobieństwo jest na pewno jedno, jest nim działanie na korzyść Klienta.

Zawód adwokata określa Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.). Tytuł adwokata podlega ochronie prawnej. Adwokat jest prawnikiem, który w wykonywaniu swoich obowiązków podlega tylko ustawom. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokata obowiązuje zachowanie w tajemnicy tego wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ten obowiązek nie może być ograniczony w czasie. Adwokaci posiadają zbiór zasad etyki, których muszą przestrzegać.
Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, oraz zdać państwowy egzamin adwokacki.

Adwokat kościelny

Adwokat kościelny jest to osoba świecka lub duchowna, która bierze udział w procesach kościelnych.
Jest to osoba poproszona o osobistą pomoc w określonej sprawie, posiadająca wymagane kwalifikacje i zatwierdzona przez kompetentną władzę, która pomaga stronie procesowej poprzez udzielanie rad i pouczeń oraz obronę jej praw, wskazując na właściwe przepisy prawne.

Aby zostać adwokatem kościelnym konieczne jest ukończenie studiów z zakresu prawa kanonicznego (tytuł magistra) a także posiadać tytuł licencjata kościelnego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku). O tym kto może zostać adwokatem kościelnym, zasadach jego działania mówi Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Instrukcja procesowa „Dignitas connubii” z 2005 r.
Najczęściej prowadzonymi procesami w sądach kościelnych są procesy o nieważność małżeństwa. W tych sprawach zatem adwokaci najczęściej mogą występować.

Udział adwokata kościelnego w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństw,  błędnie nazywane jako „rozwód kościelny„, jest niezwykle istotny ze względu na znaczenie ich pomocy (dla stron i dla sędziów) oraz dla wnikliwszego poszukiwania prawdy obiektywnej.

W naszej Kancelarii adwokat Magdalena Pietrzyk posiada tytuł adwokata obojga praw, może świadczyć pomoc prawną zarówno przed sądami powszechnymi jak i sądami kościelnymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

adwokat kościelny warszawa
Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy