KONTAKT

kontakt

Rozwód kościelny a zdrada – unieważnienie małżeństwa

Zdrada a „rozwód kościelny”

 

Częstym powodem zgłaszania się Klientów do naszej Kancelarii jest zdrada małżeńska, z której to przyczyny chcą oni wnieść skargę o unieważnienie swojego małżeństwa do trybunału kościelnego.
Na wstępie trzeba powiedzieć i wyraźnie podkreślić, że sama zdrada, nie stanowi bezpośredniej przesłanki do tzw. „rozwodu kościelnego”. Zdrada może być natomiast podstawą do prowadzenia procesu z innych tytułów. Czasami gdy zaistnieją ku temu stosowne okoliczności, zdrada może stanowić podstawę do prowadzenia tzw. procesu skróconego. Wówczas fakt popełnienia zdrady nie może budzić wątpliwości, okoliczności sprawy muszą być klarowne.

 

Jakie tytuły możemy rozpatrywać przy zdradzie?

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy przez kompetentną osobę, gdy okoliczności sprawy na to wskazują, można dojść do wniosku, iż zasadnym byłoby prowadzić sprawę z tytułu:
– wykluczenia jedności, wierności, w tym przypadku mamy do czynienia z tzw. symulacją całkowitą bądź częściową zgody małżeńskiej;
– niezdolność natury psychicznej, czyli hiperseksualizm, u kobiet określany jako nimfomania, u mężczyzn satyrycyzm.

 

Jak zatem udowodnić zdradę?

W zależności od tego jaki tytuł zostanie powołany w skardze powodowej, kluczowe jest zebranie właściwego materiału dowodowego, aby wykazać że zdrada była powiązana z nieważnością naszego małżeństwa a w konsekwencji aby móc rozpocząć proces o tzw. „rozwód kościelny”.
Kluczowymi dowodami w takim przypadku są oświadczenia stron oraz zeznania świadków, którzy potwierdzą, te okoliczności, które podnosimy w skardze. Czyli odpowiednio albo fakt uzależnienia jednego z małżonków od seksu, albo przyznanie jednego współmałżonka do utrzymywania relacji seksualnych z innymi osobami.
Pomocną do udowodnienia zdrady może być opinia biegłego, który jest powoływany min. w przypadku istnienia tzw. niezdolności natury psychicznej, wszelkiego rodzaju zaburzeń. Zaburzenia te uniezdalniają daną osobę do zawarcia ważnego małżeństwa.
Do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w przypadku gdy chcemy udowodnić zdradę, należy również dołączyć wyrok rozwodowy ze sprawy cywilnej, wraz z jego uzasadnieniem. Dodatkowo załączamy wszelkiego rodzaju dokumenty z postępowania cywilnego min. opinie biegłego psychologa/psychiatry, zapiski, maile, które będą świadczyć o popełnieniu zdrady przez jedną ze stron .
Podkreślić należy, iż każda sprawa jest inna i wymaga wnikliwej analizy wszystkich zaistniałych okoliczności, aby właściwie ocenić sprawę, dobrać odpowiedni tytuł oraz skuteczny materiał dowodowy, co finalnie okaże się furtką do uzyskania wyroku pozytywnego w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

adwokat kościelny Warszawa
Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy