KONTAKT

kontakt

Etapy procesu o nieważność małżeństwa

Etapy procesu o nieważność małżeństwa

 

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa przebiega w kilku podstawowych etapach. Ponieważ ma on charakter tzw. procesu spornego, możemy wyróżnić jego cztery fazy:

  • Faza wprowadzenia sprawy – inicjuje ją sformułowanie skargi powodowej, następuje zawiązanie sporu tj. ustalenie formuły wątpliwości.
  • Faza dowodowa – inaczej zwana instrukcją sprawy, polega na gromadzeniu materiału dowodowego, który będzie wykorzystany w procesie.
  • Faza dyskusji sprawy – w tej fazie strony uzyskują prawo zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, mają prawo zgłoszenia dodatkowych dowodów, przedstawienia uwag.
  • Faza decyzyjna – kończy się wydaniem wyroku, w tej fazie dochodzi do tzw. rozwiązania przedmiotu sporu.

 

Przebieg procesu

 

I Złożenie skargi powodowej

• Złożenie osobiście w siedzibie sądu.
• Wysyłka drogą pocztową, listem poleconym.
• Skarga powinna zawierać: wyrok rozwodowy (może być kopia), świadectwo ślubu kościelnego z parafii, w której małżeństwo zostało zawarte (musi być aktualne), opinie OZSS, dodatkowo zdjęcia wszelkich akt spraw o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem celem możliwości wykorzystania tych dokumentów w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, opinie psychologa, psychiatrów, wszelkie zapiski, maile, smsy.
• Należy uiścić opłatę kancelaryjną, która jest określona przez każdy sąd z osobna.

II Wydanie dekretu wyznaczającego skład sędziowski

III Przyjęcie/odrzucenie skargi powodowej przez właściwy sąd

IV Wezwanie i zawiadomienie stron

• Gdy skarga zostanie przyjęta, strony zostaną o tym poinformowane i jednocześnie wezwane do zawiązania sporu tj. wypowiedzenia się na temat przedmiotu sporu.

V Ustalenie formuły wątpliwości

• Wypowiedzenie się stron na temat przedmiotu sporu jest konieczne do tego aby ustalić formułę wątpliwości tj. tytuły, z których będzie prowadzony proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. O ustaleniu formuły wątpliwości zostają powiadomione strony.

VI Rozpoczęcie postępowania dowodowego – instrukcja sprawy

• Na tym etapie następuje przedstawienie dowodów, przesłuchanie stron i świadków, wydane zostają opinie biegłych.

VII Publikacja akt sprawy

• Strony oraz adwokaci mają możliwość przejrzenia akt sprawy
• Po publikacji akt sprawy strony mają możliwość złożenia swoich merytorycznych uwag oraz wniosków.

VIII Ewentualne nowe dowody, nowi świadkowie

• Gdy zostaną wniesione nowe dowody, wówczas następuje ponowne ogłoszenie akt sprawy.

IX Zamknięcie postępowania dowodowego

• Zamknięcie postępowania dowodowego następuje po zebraniu wszystkich dowodów oraz po publikacji akt.
• Każda ze stron ma prawo przedstawienia wniosków obrończych i uwag.

X Uwagi obrońcy węzła

• Obrońca węzła ma za zadanie bronić węzła małżeńskiego. Należy liczyć się z tym, że jego uwagi będą negatywne, co nie oznacza, że wyrok będzie negatywny.
• Obrońca węzła będzie przedstawiał argumenty za ważnością węzła małżeńskiego.

XI Poinformowanie stron o uwagach obrońcy węzła

XII Głos obrończy

• Głos obrończy to istotny element procesu. Strona, bądź adwokat kościelny powinny podsumować całość zebranego materiału dowodowego i przedstawić argumenty świadczące za nieważnością zawartego małżeństwa.

XIII Końcowe uwagi obrońcy węzła

XIV Wyrokowanie

• W wydaniu wyroku biorą udział trzej sędziowie.
• Aby wydać wyrok pozytywny, sędziowie muszą mieć pewność moralną o nieważności małżeństwa.

XV Wydanie dekretu o wykonalności wyroku

• Gdy zapadł wyrok pozytywny, potwierdzający nieważność zawartego małżeństwa.
• Gdy żadna ze stron oraz obrońca węzła w przewidzianym do tego terminie nie zgłosiła apelacji.
• Wyrok staje się wykonalny. Strony zostają o tym poinformowane. Następuje wydanie dekretu o wykonalności wyroku, a strony mogą ponownie zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

 

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy