KONTAKT

kontakt

Istotne obowiązki małżeńskie

Istotne obowiązki małżeńskie

 

Istotne obowiązki małżeńskie mają bardzo duże znaczenie zarówno ze względu na prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jak i dla osób przygotowujących się do zawarcia tego sakramentu. Kodeks prawa kanonicznego nie wymienia nam enumeratywnie katalogu istotnych obowiązków małżeńskich. W doktrynie wysnuwa się twierdzenie, że wynikają one z tzw. dóbr augustyńskich (bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis) i wyprowadzają z małżeńskiej wspólnoty życia i miłości, nierozerwalnej wierności, a także ze skierowania małżeństwa na zrodzenie i wychowanie potomstwa.

 

Istotne obowiązki małżeńskie:

1. Zachowania wierności małżeńskiej.
2. Pożycia intymnego na sposób ludzki.
3. Nierozerwalność małżeństwa.
4. Pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego.
5. Świadczenia współmałżonkowi pomocy.
6. Przyczynienia się do dobra współmałżonka.
7. Wspólne dążenie do świętości.
8. Pożycia intymnego ukierunkowanego na zrodzenie potomstwa.
9. Przyjęcia potomstwa poczętego w małżeństwie.
10. Odpowiedzialności za rodzinę.
11. Wychowania ogólnoludzkiego dzieci.
12. Fizycznego wychowania potomstwa.
13. Wychowania religijnego dzieci.

Znaczenie obowiązków małżeńskich dla procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dla osób chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński, znajomość podstawowych obowiązków małżeńskich ma fundamentalne znaczenie pod kątem prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w zakresie braku rozeznania oceniającego oraz niezdolności do podjęcia i wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich. Wiedzę i ową zdolność, nupturienci muszą posiadać w chwili wyrażania zgody małżeńskiej. Nie jest bowiem możliwe, ważne wyrażenie zgody małżeńskiej, bez znajomości tego, do czego się zobowiązuje. Podkreślić również należy, że proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, można już prowadzić w przypadku zaistnienia niezdolności do podjęcia jednego obowiązku. Powyższe, wynika z tego, że niezdolność do podjęcia jednego obowiązku małżeńskiego, pociąga za sobą niepodjęcie kolejnych obowiązków. Na koniec dodać należy, że przedstawiony w powyżej katalog istotnych obowiązków małżeńskich, ewoluuje i wraz z rozwojem myśli, psychologii oraz psychiatrii powstają nowe formy istotnych obowiązków małżeńskich, bądź zmienia się sposób postrzegania już istniejących.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy