KONTAKT

kontakt

Nieważność małżeństwa a status prawny dzieci

Orzeczenie nieważności małżeństwa a status prawny dzieci

 

 

Częstym pytaniem osób chcących starać się o uzyskanie orzeczenia o nieważności małżeństwa, jest pytanie o to jaki jest/będzie status prawny dzieci po orzeczeniu o nieważności małżeństwa?. Trzeba przypomnieć, że wraz z uzyskaniem tzw. „unieważnienia małżeństwa”, staje się ono nieważne od samego początku. Osoby chcące ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bądź te które uczestniczą w procesie po stronie pozwanej, często zadają sobie pytanie, co w takiej sytuacji z dziećmi. Czy skoro małżeństwo zostało uznane za nieważne, oznacza to, że dzieci nie zostały zrodzone w małżeństwie?.

Dzieci prawego pochodzenia

Zgodnie z kan. 1137 KPK, „za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego”. Małżeństwo mniemane jest to małżeństwo nieważne, gdy zostało zawarte w dobrej wierze przez co najmniej jedną stronę, do momentu aż obydwie strony nie upewnią się o jego nieważności. Można zatem wysnuć wnioski, że za dzieci prawego pochodzenia uważa się dzieci, które zostały:

  1. Poczęte przed zawarciem małżeństwa oraz narodzone w czasie jego trwania, mimo iż takie małżeństwo w późniejszym czasie zostało uznane za nieważne;
  2. Poczęte oraz narodzone w czasie trwania małżeństwa, mimo iż takie małżeństwo w późniejszym czasie zostało uznane za nieważne;
  3. Poczęte w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale narodzone po jego rozwiązaniu, uznaniu za nieważne, bądź ustaniu.

Zatem, po orzeczeniu nieważności małżeństwa status prawny dzieci, które np. zostały poczęte i narodzone w trakcie trwania małżeństwa (najczęstszy przypadek) nie ulega zmianie i takie dzieci są uznawane za dzieci poczęte i zrodzone w małżeństwie, pomimo tego, że samo małżeństwo zostało uznane za nieważne.

Czy w wyroku jest mowa o dzieciach?

Zgodnie z kan. 1691 § 1 Listu apostolskiego Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, prawodawca nakłada na sędziów obowiązek przypomnienia stronom w orzeczeniu o stwierdzeniu nieważności małżeństwa o ich zobowiązaniach zarówno  wobec siebie, jak i wobec dzieci tj. zapewnienie utrzymania i wychowania. Przez co podkreślony zostaje obowiązek ciążący na rodzicach zarówno wobec siebie nawzajem, jak i wobec własnych dzieci.

 

 

                                                                                                                      adwokat kościelny, prawnik kanoniczny Warszawa
Magdalena Pietrzyk

 

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy