KONTAKT

kontakt

Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

W dzisiejszych czasach homoseksualizm stanowi problematyczne zagadnienie zarówno w kontekście społecznym, naukowym, moralnym oraz prawnym. Zagadnienie homoseksualizmu coraz częściej przekładane jest na kanwę spraw prowadzonym przed sądami kościelnymi w kontekście postępowań o „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa kościelnego” czyli w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pojęcie homoseksualizmu

Pojęcie homoseksualizmu oznacza „właściwość” osób, które cechują się skierowaniem swojego popędu płciowego w kierunku osób tej samej płci. Zdarza się tak, że homoseksualizm nie jest dyspozycją trwałą. Przypadłość ta może występować okolicznościowo po upojeniu alkoholowym, albo w wyniku długotrwałego przebywania z osobami wyłącznie tej samej płci.

Osobowość homoseksualisty

W literaturze wskazuje się, że homoseksualizm to zaburzenie natury psychicznej. Osobowość homoseksualisty cechuje się brakiem zaangażowania w życie wspólne. Możemy spotkać się z brakiem relacji międzyosobowej a w związku z tym analizując zagadnienie homoseksualizmu w kontekście  „rozwodu kościelnego”, „unieważnienia ślubu kościelnego”, „unieważnienia małżeństwa”, możemy mówić o braku możliwości zbudowania wspólnoty małżeńskiej. Powyższe wiąże się z brakiem możliwości wypełnienia obowiązków małżeńskich. Istotną kwestią homoseksualisty w kontekście procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jest to, że da się go chwilowo opanować, następnie dochodzi do ucieczki homoseksualisty od małżeństwa. Innym zaburzeniem tożsamym z homoseksualizmem jest biseksualizm. Osoby biseksualne cechuje popęd płciowy zarówno do osób tej samej płci, jak i osób płci przeciwnej.

 

Homoseksualizm u mężczyzn

Odsetek prowadzonych procesów opierających się o homoseksualizm po stronie mężczyzny, nie jest duży. Powyższe związane jest postawą mężczyzn, którzy przejawiając cechy homoseksualisty, częstokroć nie decydują się na zawarcie małżeństwa. Homoseksualista często nie dopełnia małżeństwa, a nawet jeśli się to dzieje, dalsze akty seksualne są niezwykle rzadkie albo nie doprowadzają do satysfakcji drugiej strony. W konsekwencji prowadzi to do niedopełnienia obowiązków małżeńskich. Kobieta, widząc niechęć ze strony męża oddala się od niego. Wszystko to prowadzi do powolnego rozpadu małżeństwa, które z reguły trwają bardzo krótko. Współmałżonka w takim układzie, nie jest postrzegana jako partnerka, a jako znajoma, koleżanka. Często z homoseksualizmem po stronie mężczyzny wiąże się nadużywanie alkoholu oraz niechęć do posiadania potomstwa. Niechęć do brania odpowiedzialności za swoją rodzinę. Wszystko to powoduje, że związek zawarty z mężczyzną homoseksualistą jest często nieważnie zawarty, ponieważ uniemożliwia podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Homoseksualizm u kobiet

Homoseksualizm występuje także po stronie kobiet. Jeśli chodzi o kwestie homoseksualizmu a tzw. „rozwodu kościelnego” homoseksualizm może utrudniać dopełnienie małżeństwa. Kobieta będąc „lesbijką” przejawia niechęć do współżycia ze swoim mężem. Brak współżycia prowadzi w konsekwencji do niezrealizowania jednego z podstawowych celów małżeństwa, jakim jest zrodzenie potomstwa. Trudno powiedzieć co kieruje kobietami zawierającymi związek małżeński, gdy mają skłonności homoseksualne, być może myślą one, że problem w małżeństwie zniknie. Kobieta lesbijka nie troszczy się o dobro męża. Mąż nie jest dla niej oparciem. Podobnie jak w przypadku homoseksualizmu mężczyzny, homoseksualizm kobiety czyni ją niezdolną do zawarcia małżeństwa, ponieważ uniemożliwia jej realizację podstawowych obowiązków małżeńskich.

 

Homoseksualizm w kontekście stwierdzenia nieważności małżeństwa

Odnosząc się do problematyki homoseksualizmu w kontekście stwierdzenia nieważności małżeństwa – homoseksualizm a „rozwód kościelny” wskazać należy, że zaburzenie to nie jest podatne na żadne wpływy. Niezwykle rzadko możliwe jest wyleczenie osoby z tej przypadłości. Od innych przyczyn powodujących niezdolność do podjęcia istotnych praw i obowiązków małżeńskich różni się tym, iż w tym przypadku znacznie trudniej spowodować jest korektę zachowań osoby dotkniętej homoseksualizmem. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że każdy przypadek należy skonsultować osobno z adwokatem kościelnym, który oceni czy w danym przypadku zasadnym jest prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanym jako „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, ‘unieważnienie małżeństwa”.  W przypadku homoseksualistów sporadycznie spotyka się osoby, które były zdolne zmienić swoją orientację płciową na partnera płci przeciwnej, tak aby mogła zawrzeć z daną osobą ważne przymierze małżeńskie.

 

adwokat kościelny Warszawa

rozwód kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy