KONTAKT

kontakt

Niedojrzałość emocjonalna a unieważnienie małżeństwa

Niedojrzałość emocjonalna a „unieważnienie małżeństwa”

 

Niedojrzałość emocjonalna a „unieważnienie małżeństwa”———-> Zgodnie z kan. 1095 n. 3 KPK stanowi, że „niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. 

 Niedojrzałość emocjonalna stanowi istotną przesłankę do „unieważnienia małżeństwa”, prawidłowo do przeprowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Czym jest niedojrzałość emocjonalna?

 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że niedojrzałość emocjonalna jest czymś innym niż niedojrzałość intelektualna i może współistnieć z wysokim nawet poziomem intelektualnym oraz osiągniętą już dawno pełnoletnością. Niedojrzałość emocjonalna, jeżeli doprowadza do rozpadu małżeństwa nie jest „zwykłą niedojrzałością” proporcjonalną do wieku i sytuacji, lecz należy zakwalifikować ją jako poważne zaburzenie w psychice człowieka. Osoba posiadająca przykładowo 20 lat, może być bardziej dojrzała emocjonalnie, niż osoba 50 letnia.

 

Jak przejawia się niedojrzałość emocjonalna?

 

Zgodnie ze stanowiskiem Roty Rzymskiej, niedojrzałość emocjonalna, może przejawiać się min. poprzez:

– zainteresowanie wyłącznie własną osobą,

– działaniem ograniczonym jedynie do własnych interesów,

– egoizmie w postaci zagarniania wszystkiego dla siebie,

– próżności i uporze.

 

Tego rodzaju niedojrzałość uniemożliwia nawiązanie relacji międzyosobowej w małżeństwie.

Można dodać, że niedojrzałość ta polega m. in. na przewadze egocentryzmu nad empatią wobec potrzeb psychicznych drugiej osoby, na przewadze własnych emocji i popędów nad umiejętnością panowania nad nimi oraz na przewadze apodyktyczności nad zdolnością do kompromisu. Niedojrzałość ta polega również na deficycie uczuć wyższych, a więc m. in. braku poczucia, że należy dochowywać przyjętych na siebie zobowiązań, na braku poczucia winy, na braku hamulców moralnych, itd. Człowiekowi, który posiada osobowość niedojrzałą emocjonalnie w stopniu ciężkim, nic fizycznie nie brakuje, by mógł wypełniać obowiązki małżeńskie, ale psychicznie okazuje się do tego zbyt mało odporny, gdy minie okres pierwotnej fascynacji i nadejdą trudności w życiu małżeńskim.

 

Egocentryzm i powierzchowność emocjonalna

 

Egocentryzm i powierzchowność emocjonalna występują u wielu ludzi i nie zawsze posiadają tak ciężki stopień, żeby czyniły współmałżonkowi życie nie do wytrzymania i żeby stały się przyczyną zerwania wspólnoty małżeńskiej.

 

W czym może pomóc adwokat kościelny?

 

W świetle powyższych rozważań, wskazać należy, że w pierwszej kolejności adwokat kościelny aby móc stwierdzić, że dana osoba posiadała osobowość niedojrzałą emocjonalnie, musi przeanalizować szereg okoliczności z życia przed zawarciem związku małżeńskiego i po jego zawarciu, tak aby zbadać czy istnieją odpowiednie przesłanki do przeprowadzenia tzw. „rozwodu kościelnego”, „unieważnienia ślubu”, „unieważnienia małżeństwa”, prawidłowo zwanego procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa ———> Niedojrzałość emocjonalna a unieważnienie małżeństwa.

Kolejny krok polega na pomocy w doborze materiału dowodowego, tak aby udowodnić powyższą przesłankę.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią:

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

Prowadzimy sprawy na terenie wszystkich diecezji w Polsce. Istnieje możliwość nawiązania zdalnej współpracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności osobistej konsultacji.

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy