KONTAKT

kontakt

Syndrom DDA i jego wpływ na ważność małżeństwa

Czym jest DDA?

 

Syndrom DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, są to osoby dorosłe, które wychowały się w rodzinach gdzie dochodziło do nadużywania alkoholu. Stojąc przed wyborem życiowego partnera, bądź zawierając związki małżeńskie, ciągną za sobą brzemię z przeszłości. Brzemię to jakim jest syndrom DDA, może mieć znaczenie z punktu widzenia ważności małżeństwa.

 

Jakie konsekwencje niesie za sobą DDA dla zawartej rodziny?

 

– wątpliwości co do wyboru partnera

– wątpliwości co do zawarcia rodziny

– strach przed wstąpieniem w związek małżeński, przed zaufaniem drugiej osobie

– brak umiejętności rozmowy z drugą osobą

– w konsekwencji brak satysfakcji z zawartego małżeństwa

– poczucie żalu i niezrozumienia

– trudności w budowaniu relacji z własnymi dziećmi

 

Wpływ DDA na ważność zawartego małżeństwa

 

Syndrom DDA może mieć poważny wpływ na ważność zawartego małżeństwa, a tym samym może stanowić jedną z przesłanek do prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie określanego „rozwodem kościelnym”.

W prawie kościelnym do zawarcia małżeństwa wymaga się tzw. rozeznania oceniającego, czyli zdolności do podjęcia rozumnej i krytycznej decyzji o zawarciu małżeństwa. Można rozróżnić dwie sytuacje, w których może nastąpić zaburzenie krytycznej oceny podejmowanych obowiązków. Pierwsza postać braku rozeznania oceniającego zachodzi wtedy, gdy ktoś np. na skutek załamania nerwowego nie potrafi uwolnić się od wewnętrznych impulsów i zawiera małżeństwo. Drugą postacią braku rozeznania oceniającego może być niezdolność do krytycznej oceny własnych możliwości co do wypełnienia przyjmowanych obowiązków, czyli inaczej mówiąc „przeliczenie się z własnymi siłami” na skutek braku zdolności do krytycznej oceny swoich cech osobowości uniemożliwiających normalne funkcjonowanie w małżeństwie.

Częstokroć osoby z syndromem DDA są nieśmiałe, zamknięte w sobie, przewrażliwione i mają niską tolerancję na frustracje. W małżeństwie bywają uległe i dostosowują się do wymagań współmałżonka, mimo tego, że relacje stron nie są partnerskie i równorzędne. Częstokroć relacje małżeńskie to toksyczna symbioza osoby dominującej z osobą uległą z racji na bierność i bezradność. Wszystko to może w konsekwencji prowadzić do rozpadu małżeństwa.

 

W czym może pomóc adwokat kościelny?

 

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku istnieje szansa na prowadzenie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w związku z posiadanym syndromem DDA, pobierz z naszej strony i wypełnij formularz pytań w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Adwokat pomoże Ci ocenić szanse na uzyskanie wyroku pozytywnego.

 

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy