KONTAKT

kontakt

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Pozew o unieważnienie małżeństwa

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa „pozew o rozwód kościelny”, prawidłowo zwany skargą powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa inicjuje postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Skarga powodowa, która stanowi pismo procesowe obwarowana jest szczególnymi wymogami.

 

Jak napisać pozew o unieważnienie małżeństwa?

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa powinien zawierać kilka podstawowych elementów tj.:

 • Oznaczenie sądu, do którego sprawa jest wnoszona
 • Określenie stron procesu, ich dane, datę i miejsce zawarcia małżeństwa kanonicznego i cywilnego
 • Określenie tytułów prawnych tj. wskazanie dlaczego swoje małżeństwo uważamy za nieważne
 • Wskazanie faktów i dowodów, na które opieramy swoje roszczenia
 • Skarga (pozew) musi być podpisana przez powoda lub jego pełnomocnika
 • Należy wskazać stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania drugiego małżonka
 • Do skargi (pozwu) należy dołączyć oryginał świadectwa ślubu, świadectwo chrztu powoda, kopię wyroku rozwodowego
 • Skargę powodową, sporządzoną w trzech egzemplarzach należy przesłać listem poleconym na adres właściwego sądu kościelnego lub złożyć osobiście w kancelarii sądu

 

Odrzucenie skargi

 

Pozew o unieważnienie małżeństwa, czyli skarga powodowa może zostać odrzucony z kilku powodów tj.:

 • Gdy wpłynie do niewłaściwego trybunału (sądu)
 • Gdy strona, która złożyła skargę, nie ma legitymacji (prawa) do jej złożenia
 • Gdy są błędy formalne w piśmie, choć sąd powinien zwrócić uwagę stronie, aby ta naniosła poprawki
 • Gdy z pisma wynika, że nie ma podstaw do wniesienia roszczenia i nie może się zdarzyć, że jakaś podstawa ujawni się w przyszłości.

 

Jeśli skarga powodowa została odrzucona, z powodu wad usuwalnych, wówczas strona powodowa może ponownie przedstawić sędziemu pismo z naniesionymi poprawkami, a skardze zostanie nadany dalszy bieg.

Przeciwko odrzuconej skardze stronie powodowej przysługuje rekurs – odwołanie. Odwołanie takie należy wnieść w ciągu 10 dni użytecznych do kolegium, gdy skargę odrzucił przewodniczący albo do sądy apelacyjnego, gdy skargę odrzuciło kolegium.

 

Poprawna redakcja skargi

 

Z powyższych informacji wynika, że osoby chcące rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, powinny skupić się na poprawnej redakcji skargi powodowej. Jest to niezwykle ważne dla potrzeb dalszego prowadzenia procesu, nie tylko ze względu na sam fakt, że źle sporządzony pozew o unieważnienie małżeństwa, może zostać odrzucony ale także ze względu na czas, który można zaoszczędzić i uniknąć przedłużania procesu, który i tak przed sądami kościelnymi trwa bardzo długo. Z tego względu warto skorzystać z pomocy prawnika kanonisty, kancelarii prawa kanonicznego gdzie uzyskamy profesjonalną pomoc i będziemy mieć pewność, że pismo które złożymy pozbawione będzie wad i nada bieg postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

adwokat kościelny Warszawa

Magdalena Pietrzyk

Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy