KONTAKT

kontakt
„Rozwód kościelny” – Coraz więcej par chce „rozwodu kościelnego”

„Rozwód kościelny” – Coraz więcej par chce „rozwodu kościelnego”

rozwód kościelny Coraz więcej par chce "rozwodu kościelnego"

więcej...
Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

Homoseksualizm a „rozwód kościelny”

Zagadnienie homoseksualizmu coraz częściej przekładane jest na kanwę spraw prowadzonym przed sądami kościelnymi w kontekście postępowań o „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa kościelnego”

więcej...
Bezpłodność i impotencja a rozwód kościelny

Bezpłodność i impotencja a rozwód kościelny

Jednym z celów małżeństwa jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. W związku z tym osoby chcące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny być zdolni do podjęcia aktów, których celem jest powołanie nowego życia.

więcej...
Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa

Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa

Uzależnienia mają duże znaczenie w kontekście ważności małżeństwa. Jest to jedna z częstszych przyczyn prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw.

więcej...
Publikacje dla czasopisma „Niebieska Linia”

Publikacje dla czasopisma „Niebieska Linia”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że adwokat Magdalena Pietrzyk jest współautorem w czasopiśmie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 

więcej...
Proces skrócony o „unieważnienia małżeństwa kościelnego”

Proces skrócony o „unieważnienia małżeństwa kościelnego”

Dokumentem motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w 2015 r. Papież Franciszek przeprowadził reformę procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, „unieważnienia małżeństwa kościelnego”, wprowadzając min. możliwość przeprowadzenia

więcej...
Alkoholizm a unieważnienie ślubu kościelnego

Alkoholizm a unieważnienie ślubu kościelnego

Alkoholizm zniekształca osobowość człowieka, degenerując ją, dlatego też ma on ewidentny wpływ na zdolność osoby do podjęcia istotnych praw i obowiązków małżeńskich, a w konsekwencji wpływa na ważność zawartego małżeństwa.

więcej...
Ile trwa „rozwód kościelny”?

Ile trwa „rozwód kościelny”?

Trzeba zaznaczyć, że na to ile trwa "rozwód kościelny", poprawnie określany jako proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa wpływ ma wiele czynników.

więcej...
Wpływ zespołu stresu pourazowego PTSD na ważność zawartego małżeństwa

Wpływ zespołu stresu pourazowego PTSD na ważność zawartego małżeństwa

Wpływ zespołu stresu pourazowego PTSD na ważność zawartego małżeństwa - W większości sprawy o tzw.  „unieważnienie ślubu”, „unieważnienie małżeństwa”, prowadzone były z tytułu zawartego w kan. 1095 par. 2 KPK

więcej...
Konkubinat

Konkubinat

Konkubinat jest jednym ze stanów faktycznych, powodującym zaistnienie tzw. przeszkody przyzwoitości publicznej, a który może powodować nieważność małżeństwa.

więcej...
Obrońca węzła małżeńskiego

Obrońca węzła małżeńskiego

Obrońca węzła małżeńskiego, jak sama nazwa wskazuje w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, stoi na straży ważności węzła małżeńskiego. Obrońca węzła małżeńskiego, pełni także funkcję doradczą w stosunku do sędziego.

więcej...
Syndrom DDA i jego wpływ na ważność małżeństwa

Syndrom DDA i jego wpływ na ważność małżeństwa

Syndrom DDA czyli Dzieci Dorosłych Alkoholików, są to osoby dorosłe, które wychowały się w rodzinach gdzie dochodziło do nadużywania alkoholu. Stojąc przed wyborem życiowego partnera, bądź zawierając związki małżeńskie, ciągną za

więcej...
Niedojrzałość emocjonalna a unieważnienie małżeństwa

Niedojrzałość emocjonalna a unieważnienie małżeństwa

Niedojrzałość emocjonalna stanowi istotną przesłankę do „unieważnienia małżeństwa”, prawidłowo do przeprowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

więcej...
Rozwód kościelny – cena

Rozwód kościelny – cena

Ile kosztuje „rozwód kościelny”? To pytanie zadaje sobie chyba każdy, kto myśli  o rozpoczęciu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, co zresztą jest zupełnie zrozumiałe.

więcej...
Pozew o unieważnienie małżeństwa

Pozew o unieważnienie małżeństwa

Każdy pozew o unieważnienie małżeństwa zwany pozwem rozwodowym a prawidłowo skargą o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi spełniać określone prawem wymogi

więcej...
Małżeństwo zawarte pod wpływem nacisków ze strony rodziców w kontekście przepisów prawa kanonicznego

Małżeństwo zawarte pod wpływem nacisków ze strony rodziców w kontekście przepisów prawa kanonicznego

Kan. 1103 KPK: Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo.

więcej...
„Rozwód kościelny”, „Unieważnienie ślubu”, „Unieważnienie małżeństwa”

„Rozwód kościelny”, „Unieważnienie ślubu”, „Unieważnienie małżeństwa”

Który termin jest właściwy?, Czy "rozwód kościelny" istnieje w Kościele katolickim? Na gruncie Kodeksu Prawa Kanonicznego, nie odnajdziemy definicji pojęć rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa. Jedynie słusznym pojęci

więcej...
Symulacja zgody małżeńskiej

Symulacja zgody małżeńskiej

Terminu symulacja używa się w kontekście sfałszowanej zgody małżeńskiej, gdzie deklaracja zewnętrzna woli, wyrażona przy pomocy słów oraz znaków nie współgra ze zgodą wewnętrzną.

więcej...
Świadkowie

Świadkowie

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa świadkowie odgrywają jedną z ważniejszych ról jeśli chodzi o dowodzenie w sprawach tzw. „rozwodu kościelnego”. Zeznania jednego świadka, nie są wystarczające.

więcej...
Lista Sądów kościelnych w Polsce

Lista Sądów kościelnych w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę sądów kościelnych w Polsce. Przypomnieć należy, że proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa możemy prowadzić: zgodnie z miejscem zawarcia związku małżeńskiego tj. wzięliśmy ślub w Warszawie właściwy

więcej...
Jaki wpływ ma miłość na ważność zawartego małżeństwa?

Jaki wpływ ma miłość na ważność zawartego małżeństwa?

Zagadnienie miłości małżeńskiej, jest istotne z punktu widzenia orzeczeń o stwierdzeniu nieważności małżeństwa prowadzonych np. z tytułu wykluczenia nierozerwalności małżeństwa i ma pośrednio wpływ na ważność zawartego małżeństwa.

więcej...
Etapy procesu o nieważność małżeństwa

Etapy procesu o nieważność małżeństwa

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa przebiega w kilku podstawowych etapach. Ponieważ ma on charakter tzw. procesu spornego, możemy wyróżnić jego cztery fazy

więcej...
Istotne obowiązki małżeńskie

Istotne obowiązki małżeńskie

Istotne obowiązki małżeńskie nie zostały enumeratywnie wyliczone w Kodeksie prawa kanonicznego. Ich znaczenie jest duże pod kątem prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

więcej...
Nieważność małżeństwa a status prawny dzieci

Nieważność małżeństwa a status prawny dzieci

Niepokój o status prawny dzieci często towarzyszy osobom chcącym starać się o stwierdzenia nieważności małżeństwa, bądź tym które są w procesie pozwane.

więcej...
Dzieci a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dzieci a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Posiadanie dzieci przez osoby chcące rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie stoi na przeszkodzie uzyskania wyroku pozytywnego.

więcej...
Rozwód kościelny a zdrada – unieważnienie małżeństwa

Rozwód kościelny a zdrada – unieważnienie małżeństwa

Zdrada jest częstym powodem zgłaszania się klientów do naszej Kancelarii, celem przygotowania skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa potocznie o tzw. rozwód kościelny

więcej...
Adwokat a Adwokat kościelny

Adwokat a Adwokat kościelny

Zawód adwokata różni się od zawodu adwokata kościelnego. Różnica zasadniczo sprowadza się do drogi jaką trzeba przejść aby pozyskać wymagane prawem uprawnienia, konieczne do wykonywania każdego z tych zawodów oraz miejsca, w który

więcej...
Kiedy małżeństwo jest nieważne?

Kiedy małżeństwo jest nieważne?

 Każdy kto chce złożyć § skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, niewątpliwie winien zadać sobie pytanie: § czy naprawdę uważam swoje małżeństwo za nieważne?. Są trzy grupy powodów stwierdzenia nieważności małżeństwa

więcej...
Magdalena Pietrzyk kancelaria

Magdalena Pietrzyk

Kancelaria radcy prawnego
Kancelaria prawa kanonicznego

Rozwód kościelny

Gdzie działamy

„Carpathia Office House”, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

tel.: 571 034 593, e-mail: biuro@kancelariapietrzyk.pl

NIP: 7681816745

Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek – czwartek: 09.00-17.00
piątek: 09.00-16.00

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania. Swoje usługi świadczymy na terenie całej Polski i za granicą.

Możliwe jest zdalne nawiązanie współpracy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności osobistego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Polsce i poza jej granicami.

Kliknij i sprawdź adres korespondencyjny.

Adres korespondencyjny

Kancelaria Adwokacka Magdalena Pietrzyk
ul. Zawiszy 14/151, 01-167 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.: 17 1050 1054 1000 0097 3203 4369
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Formularz kontaktowy